Styrelsen – Hallitus 2020

Styrelsen kan nås via e-post adressen – Hallitusta voi tavoittaa s-posti osoitteesta: 
vnh.luk@gmail.com

Ordförande / Puheenjohtaja:
Mikaela Lindqvist
tel./puh. 0408720977  / mikaelalindqvist(a)hotmail.com

Viceordförande / Varapuheenjohtaja:
Katja Karlsson

Kassör / Rahastonhoitaja:
Anna Klingenberg

Sekreterare / Sihteeri:
Christian Leidén

Medlemmar / Jäseniä:
Mathias Hägn
Annika Lönnfors
Pea Rudnäs

Suppleant / Varajäsen:
Merja Salo
Anina Råstedt

Medlemssekreterare / Jäsensihteeri:
Anna Klingenberg
vnh.luk(a)gmail.com