Privatbokning – Yksitysvaraus

Suomeksi

Privatbokning av hallen

Man får privatboka hela hallen om man så önskar.Kontakta vnh.luk@gmail.com för att få en dörrkod till kodlåset på dörren.  Meddela även vilken dag och tid som passar. Första bokningen kan ej ske tidigare än 24h från önskad tid.

Hallens kalender hittar du här :Till kalender

Om du vill boka flere gånger, kan du om du vill får användningsrättigheter till hallkalendern för att göra bokningarna själv. OBS! Endast föreningens medlemmar.
Då du använt alla förhandsbetalda bokningsmöjligheter – meddela om du vill fortsätta.


Bokningar kan göras max 4 veckor framåt (undantag kan tillämpas enligt situation).
Föreningens egna verksamhet går förbi privata bokningar.

Bokningar görs via e-posten / medlemmar med kalenderrättigheter kan boka själv direkt i kalendern.

 • vnh.luk@gmail.com
 • Mikaela 0408720977
 • Anna 0445863079

Läs  noga igenom hallreglerna för allas trivsel

Hallregler 2019


Västnyländska Hundföreningen rf:s  hallavgifter fr.o.m 03.02.2023

Urin/bajs böter: 10€, betalas in på föreningens konto 
FI50 5549 0440 0013 83 med ref nr. 2095

Privat bokning av hallen:

Medlem:

 • 1 h 20 €
 • 5 h: 90 € 
 • 10 h: 180€

max två personer under denna timme i hallen. 
Om fler än 2 personer vill dela timmen  är det 10€ till per person. Ex: 4 personer vill träna under en timme: 10€/pers = 40€

 • 30 min: 12 €
 • 30min x 5 : 55 € 
 • 30min x 10: 100€
 • Max 2 pers /30min

Bokningarna bör göras inom 6 månader från köpedagen.

Icke medlem: 30 €/ h, max två personer under denna timme i hallen.
Om fler än 2 personer vill dela timmen är det 15€ till per person.

Företag som vill boka hallen: 50€/h

Förening som vill boka hallen: 30€/h

FAKTURERING SKER VIA NETTI-JÄSERI


Yksityisvaraus halliin

Voit varata koko hallia yksityiskäyttöön.
Ota yhteyttä vnh.luk@gmail.com, tällä saat lunastettua ovikoodin, hallin ovesta kuljetaan koodilukolla. Samaan viestiin voit ilmoittaa toivoamasi varauspäivää ja aikaa. Ensimmäinen varaus ei voit tehdä myöhemmin kuin 24h ennen toivottua aikaa.

Hallin kalenteri löytyy täältä :KALENTERIIN

Jos lunastat useamman varauskerran, voit saada kalenteriin käyttöoikeudet – tällöin voit varata ajat itse. HUOM ainoastaan yhdistyksen jäsenet.
Kun olet käyttänyt kaikki kerrat – ilmoita jos haluat lunastaa enemmän

Varaukset voit tehdä max 4 viikkoa eteenpäin (poikkeuksia voidaan tehdä erikseen.)
Yhdistyksen oma toiminta voi siirtää varauksia.

Varaukset tehdää s-postitse / jäseniillä joilla on kalenterin oikeudet voivat varata itse

 • vnh.luk@gmail.com
 • Mikaela 0408720977
 • Anna 0445863079

Tutustuthan hallisääntöihin.

Hallisäännöt 2019


Länsi-Uudenmaan Koirayhdistyksen ry:n hallimaksut alk. 03.02.2023

Pissa/kakka sakko: 10 €, maksetaan yhdistyksen tilille 
FI50 5549 0440 0013 83 viitenro: 2095

Yksityinen hallivaraus:

Jäsen:

 • 1 h : 20€
 • 5 h: 90€
 • 10 h: 180€

maks kaksi henkilöä voi jakaa tätä tuntia hallissa. 
Jos enemmän kuin kaksi henkilöä haluaa varata tunti on maksu 10€/tunti per lisähenkilö. 
Esim: 4 henkilöä haluaa varata tuntia = 10€/henkilö / tunti = 40€. 

 • 30 min: 12 €
 • 30min x 5 : 55 € 
 • 30min x 10: 100€
 • max 2 henk/30min

Tunnit pitää käyttää 6 kk sisällä ostopäivästä. 

Ej jäsen: 30€/h, maks kaksi henkilöä voi jakaa tätä tuntia hallissa.
Jos enemmän kuin kaksi henkilöä haluaa varata tätä tuntia on hinta 15€/henkilö/tunti.

Yritys joka haluaa varata hallia: 50€/tunti

Yhdistys joka haluaa varata hallia: 30€/tunti

LASKUTUS TAPAHTUU NETTI-JÄSERI OHJELMAN KAUTTA