VRG Räddningshunds grupp – Pelastuskoiraryhmä


Suomeksi

VRG
Västnyländska hundföreningens räddningshunds grupp

VRG är en del av Västnyländska hundföreningen. Föreningen hör till Finlands Räddningshundsförbund (SPeKL), som är en aktiv medlem i den Frivilliga räddningstjänsten (VaPePa) och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK). Uppgiften i VRG är att skola räddningshundar med förare till olika räddningsuppgifter, främst människosök. Föreningen verkar i Raseborg.

Föreningen ordnar sök- och spårskolning främst i skogen men ibland också i städer och byggnader. För att hunden ska nå alarmberedskap ska hunden klara sig av grundprovet i sök och/eller spår, slutprovet och Virta-provet. Dessutom ska föraren avklara förstahjälpskursen och efterspaningskursen och kunna använda karta, kompass och radiotelefon.

Veckoträningarna är oftast på fredagar och söndagarna. I träningarna tränas en hund åt gången, men alla ska delta med att vara målsperson till andra hundarna i gruppen. Träningarna räcker vanligtvis ca 3 timmar.
Förutom veckoträningarna ordnar VRG och RasPeKo (Raseborgs räddningshundar ry) gemensamma träningar till alla medlemmar i föreningarna. Föreningen ordnar emellanåt också orienteringsskolning, utomstående skolningstillfällen och gemensam kvällsunderhållning.

Hunden bör vara grundskolad, alltså kunna komma då den blir tillkallad. Det är en förutsättning för VRG-gruppens medlemmar som deltar i träningar att delta i provarrangemang 1-2x per år. Sökträningens årsavgift för medlemmar är 20€.

Nya medlemar är varmt välkomna med i räddningshundsverksamheten. Om du vill delta i träningarna, kontakta nina.sokolow@outlook.com och berätta om dig själv och din hund.

VRG RÄDDNINGSHUNDARNA HITTAR DU HÄR


VRG
Länsi-uudenmaan koirayhdistyksen pelastuskoiraryhmä

VRG on osa Länsi-Uudenmaan koirayhdistystä. Yhdistys kuuluu Suomen Pelastuskoiraliittoon (SPeKL), joka on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VaPePa) ja Suomen Pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) aktiivinen jäsen. VRGn tehtävänä on kouluttaa pelastuskoiria ohjaajineen erilaisiin pelastustehtäviin, pääasiassa henkilöetsintään. Yhdistyksen toimialueena on Raasepori.  

Yhdistys järjestää haku- ja jälkikoulutuksia enimmäkseen metsässä mutta myös satunnaisesti rakennuksissa ja taajamassa. Jotta koirakko voi saavuttaa hälytysvalmiuden on koiran selviydyttävä haun ja/tai jäljen peruskokeesta, loppukokeista ja Virta-kokeesta. Ohjaajan on lisäksi suoritettava ensiapukurssi ja etsintäkurssi sekä osattava käyttää karttaa, kompassia ja radiopuhelinta.

Viikkotreenien päivät vaihtelevat, mutta ovat pääsääntöisesti perjantaisin ja sunnuntaisin. Treeneissä harjoitellaan yksi koira kerrallaan, mutta kaikkien on osallistuttava olemalla maalimiehenä ryhmän muille koirille. Harjoituksiin kuluu yleensä n. 3 tuntia.
Viikkotreenien lisäksi VRG ja RasPeKo (Raaseporin PelastusKoirat ry) järjestää yhteistreenejä kaikille seurojen jäsenille. Yhdistys järjestää myös satunnaisesti suunnistuskoulutusta, ulkopuolisia koulutustilaisuuksia sekä yhteisiä illanviettoja.

Koiralla tulee olla peruskoulutus hallussa eli koiran on vähintään osattava tulla kutsusta luokse. VRG-ryhmän jäsenet, jotka osallistuvat harjoituksiin, edellytetään osallistuvan koejärjestelyihin 1-2x vuodessa. Etsintäharjoitusten vuosimaksu jäsenille on 20€.

Toivotamme kaikki pelastuskoiratoiminnasta kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaamme. Jos haluat ryhmän treeneihin mukaan, ota yhteyttä nina.sokolow@outlook.com ja kerro hieman itsestäsi ja koirastasi.

VRG KOIRAT LÖYDÄT TÄÄLTÄ