Lydnadsprov 7.8.22 TOKO-koe

ALO, AVO, VOI

Västnyländska hundföreningen ordnar ett lydnadsprov 7.8.22 för

ALO, AVO och VOI klasserna på uteplanen, Mästarvägen 6, Ekenäs

Som domare fungerar Susanna Berghäll.

Provet börjar med nybörjarklassen kl 13:00

Anmälan för deltagande i provet görs till Anna Klingenberg, anna@tazz-it.euAnmälan för medlemmar 7.7-10.7, för övriga 11.7-31.7

Deltagaravgift 30,00€

Länsi-Uudenmaan koirayhdistys ry järjestää 7.8.22
Tottelevaisuuskokeen

ALO, AVO ja VOI luokille ulkokentällä, Mestarintie 6, Tammisaari

Tuomarina toimii Susanna Berghäll

Koe alkaa ALO luokalla klo 13:00

Ilmoittautumisten vastaanotto ja tiedustelut
Anna Klingenberg, anna@tazz-it.eu
Ilmoittautuminen jäsenille 7.7-10.7.2022 muut 11.7-31.7.2022
Osallistumismaksu 30.00€