Update 06.05.2020

Hallens använding

VNH rf:s styrelse har bestämt att under vecka 19 öppna hallen för privat- /fritränings bruk. Friträningsrätt kan ansöka via hemsidans blankett.

Kom ihåg god hygien då ni vistas i hallen. Det finns tvål och desinficeringsmedel i hallen. Använd inte hallen ifall ni har tecken på att vara sjuk. Respektera varandra och håll avstånd.

Porten till hallen skall hållas stängd då ingen är på området. Porten öppnas med att dra den till höger (använd kroppstyngden som hjälp så går det smidigt).

Kurser

Kurserna kommer igång så småningom. Instruktörena får själv välja när de vill dra igång och på vilket sätt.

Rekommenationernar är att vara ute samt ha mindre grupper för att kunna hålla avstånd. Respektera våra instruktörer och håll avstånd till dem.

Kursernas information syns på hemsidan och på vår Facebook sida


Hallin käyttö

LUK ryn hallitus on päättänyt avata hallia viikolla 19 yksityis /vapaaharjoittelu käyttöön. Vapaaharjoittelu käyttöoikeuden voi anoa kotisivujen lomakkeen kautta.

Muistathan hyvää hygieniaa kun käytät hallia. Hallilta löytyy käsisaippua ja käsidesiä. Ethän oleskele hallilla jos olet sairas. Kunnioittavaa toisianne ja pitäkää turvaväliä.

Portti joka menee pihalle on pidettävä suljettuna kun kukaan ei ole hallilla. Portin saa auki vetämällä sen oikealle (käytä kehonpainoa niin sujuu sutjakkaasti).

Kurssit

Kurssitoiminta alkaa pikkuhiljaa. Kouluttajat saavat itse päättää milloin ne haluavat jatkaa ja millaisilla ryhmillä.

Suositus on olla ulkona ja pienryhmissä, että saa riittävästi välimatkaa. Kunnioitathan myös kouluttajat ja pidät niihin välimatkaa.

Kurssit tulevat näkyviin kotisivuilla ja Facebook sivulla

Corona info

Den Finska regeringens nya riktlinjer rekommenderar stängning av hobbyutrymmen och -ställen, och andra idrottsutrymmen. Dessutom skall samlingar begränsas till max 10 personer. Riktlinjerna är i kraft till 13.04.2020.

Föreningens alla gruppträningar är inhiberade fr.o.m. 17.03.2020 tillsvidare.
Hundhallen är också stängd tillsvidare


Suomen hallituksen uudet linjaukset suosittelevat että kaikki harrastustilat ja -paikat sekä urheilutilat suljetaan. Lisäksi julkiset kokoontumiset tulee rajoittaa kymmeneen henkilöön. Linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 asti.

Yhdistyksen kaikki ryhmäharjoitukset ovat 17.3.2020 alkaen peruutettu toistaiseksi.
Koirahalli on myös suljettu toistaiseksi.

INHIBERAT -PERUUTETTU 28.03.2020 Match Show

Västnyländska hundföreningen ordnar en 

Match Show 28.03.2020 i hundhallen på adressen Mästarvägen 6, Horsbäck, Ekenäs

I hallen får man ej vistas med uteskor

Inkomsterna från evenemanget går till föreningens Räddningshundsgrupp VRG

VRG gruppens hundekipage tränar målinriktat och regelbundet. De förljer Finska Räddningshundsförbundets direktiv. 

Räddningshundarna arbetar tillsammans med Polisen för att finna borttappade människor.

Investering i år går till Radiotelefoner för att främja gruppens träning.

Som domare fungerar gruppens ledare: Nina Sokolow ja Linnea Skogberg.

Anmälningar på plats 11:30-12:15
Klasserna börjar (2 ringar) kl 12:30.

Hallen har en 10€ kissböter. – Rasta hunden regelbundet.

Vi följer FKKs vaccinationsbestämmelser. Valpar får delta då 21 dygns karensen har gått.

Klasser / Prislista

Följande delas in i röda/blåa
– Stora och små vuxna – 7€
– Stora och små valpar (övre åldersgräns 12mån) – 7€
Följande klasser placeras direkt (1-4.)
– Veteraner >8v – 7€
– Junior Handler – 5€
– Man och hund – 5 €
– Barn och hund – 3 €
– X-ras – 5 €

Till BIS ringen går följande:

Bästa veteranen, bästa stora och lilla vuxna röda och blåa, bästa stora och lilla valpen av röd och blå 


Länsi-Uudenmaan koirayhdistys ry järjestää
Match Shown 28.03.2020
osoitteessa Mestarintie 6, Tammisaaressa sisähallissa (+10astetta)

Hallissa ei saa oleskella ulkojalkineissa

Tapahtuman tuotto tukee LUK ry:n pelastuskoiraryhmää
VRG:n toimintaa.
VRG ryhmämme koirakot harjoittelevat säännöllisesti sekä tavoitteellisesti
Suomen Pelastuskoiraliiton ohjeiden mukaisesti.
Pelastuskoirathan työskentelevät ohjaajineen
Poliisin alaisuudessa vapaaehtoisina,
osana kadonneen henkilön etsintäjoukkoja.

Edistäkseen pelastuskoirien harjoitukset yhdistys tarvitsee investoida radiopuhelimien hankintaan.
Match Shown tulot menevät näihin hankintohin.

Match Shown tuomareina toimii VRG ryhmän vetäjät
Nina Sokolow ja Linnea Skogberg.

Ilmoittautumien on paikan päällä klo 11:30 – 12:15.

Luokat alkaa klo 12:30 (kaksi kehää)

Hallissa on 10€ pissasakko – käytäthän koirasi ulkona säännöllisesti

Noudatamme SKL rokotussäännöt
Pennut saavat osallistua kunhan 21 vrk karenssi aika on täytetty.

Luokat
Seuraavat jaetaan sin/pun ja sitten sijoitusjärjestykseen:
Isot ja pienet aikuiset – 7€
Isot ja pienet pennut (yläikä max 12kk)- 7€

Seuraavat luokat sijoitetaan suoraan.
Veteraanit >8v – 7€
Junior Handler – 5€
Mies & koira – 5 €
Lapsi & koira – 3 €
X-rotu – 5 €

BIS kehään pääsee: Paras veteraani, Paras punainen iso, pieni ja pentu sekä paras sininen iso, pieni ja pentu.

Vårmöte*Kevätkokous 15.03.2020

KALLELSE TILL VÅRMÖTE
Västnyländska Hundföreningen r.f.
håller stadgeenligt vårmöte den
15.03.2020 kl 16:00 i föreningens hall,
Mästarvägen 6, Ekenäs. Stadgeenliga
ärenden. Välkomna!
Efter vårmötet delas det ut Årets
hund-priser.


KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Länsi-Uudenmaan Koirayhdistyksen
kevätkokous pidetään
15.03.2020 klo. 16:00 yhdistyksen hallilla,
Mestarintie 6, Tammisaari.
Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Kokouksen jälkeen jaetaan Vuoden
Koira palkinnot.

Hallitus Tiedottaa * Styrelsen informerar

04.04.2018 :Hallitus tiedottaa * Styrelsen informerar

  • Avainten palautus toukokuun sisällä Tina Bäckmanille. Ulkokenttään käy sama avain, halukkaat voivat käyttää kenttää kevt-syyskauden aikana.
    Eli jos haluaa käyttää ulkokolutuskenttää ei tarvitse palauttaa avaimen Tinalle, jos ei käytä kenttää niin palauttaa avaimen.
  • Tillbaka lämning av nycklar inom maj till Tina Bäckman. Uteskolningsplanen har samma nyckel, de som vill kan använda planen under vår-höst säsongen.
    Det vill säga, om du använder skolningsplanen behöver du ej lämna tillbaka nyckeln, men använder du ej planen så lämnar du den tillbaka.
  • Hallin tyhjentäminen alkaa Toukokuussa / Hallens tömning börjar i Maj.
  • Hallitus etsii uutta hallitilaa / Styrelsen söker efter nytt hallområde
  • Hallitus etsii uutta varastotilaa / Styrelsen söker efter förrådsutrymme.Viimeisin hallituksen kokous oli 3.4 / Föregående styrelsemöte var 3.4

Karis hundutställning * Karjaan koiranäyttely 01.07.2018

Hundutställningen i Karis 01.07.2018, föreningen hjälper till att ordna utställningen. Vi behöver talkojobbare (tider ca. 7.30-13 / 12- 16:30) frågor kan skickas till Mikaela (vnh.luk@gmail.com)

Koiranäyttely Karjaalla 01.07.2018, yhdistys on mukana järjestelyissä. Tarvitsemme talkoolaisia (aika noin 07:30-13 / 12 – 16:30), jos on kysymyksiä voit laittaa ne Mikaelalle (vnh.luk@gmail.com)

 

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvnhund%2Fposts%2F958345214323853&width=500