Årets hund – Vuoden koira

Resultat – Tulokset 2019

Resultaten skickas till Anna: anna@tazz-it.eu, senast 10.03.2019
Tulokset tulee laittaa Annalle: anna@tazz-it.eu, viimeistään 10.03.2019

Suomeksi

AGILITY

 1. Alla hundar som är registrerade i Finland och vars ägare är medlem i Västnyländska hundförening r.f. har rätt att tävla om vandringspriset ”Årets Agilityhund”.
 2. Vandringspriset ges för ett år framåt (tills nästa vårmöte) till ägaren av den hund som samlat flest poäng enligt bifogad poängtabell i officiella tävlingar.
 3. I tävlingen tas i beaktande de 20 bästa resultaten från Finland från det gågna året.
 4. Ifall två eller flera hundar har samma poäng, så vinner den hund som har flest placeringar i tävlingen

 Poängen införtjänas enligt tabellen nedan (oberoende av klass).

Championat5 poäng
Klassbyte 5 poäng
Placering i tävling5 poäng
0-placering i tävling3 poäng
Resultat i tävling (ej disq)1 poäng

UTSTÄLLNING

 1. Alla hundar som är registrerade i Finland och vars ägare är medlem i Västnyländska hundförening r.f. har rätt att tävla om vandringspriset ”Årets Utställningshund”.
 2. Vandringspriset ges för ett år framåt (tills nästa vårmöte) till ägaren av den hund som samlat flest poäng enligt bifogad poängtabell i officiella tävlingar.
 3. I tävlingen tas i beaktande de 10 bästa resultaten från Finland från det gågna året.
 4. Ifall två eller flera hundar har samma poäng, så vinner den hund som har flest placeringar i tävlingen

Poängen införtjänas enligt tabellen nedan (oberoende av klass).


RALLYLYDNAD

 1. Alla hundar som är registrerade i Finland och vars ägare är medlem i Västnyländska hundförening r.f. har rätt att tävla om vandringspriset ”Årets Rallylydnadshund”.
 2. Vandringspriset ges för ett år framåt (tills nästa vårmöte) till ägaren av den hund som samlat flest poäng enligt bifogad poängtabell i officiella tävlingar.
 3. I tävlingen tas i beaktande de 20 bästa resultaten från Finland från det gågna året.
 4. Ifall två eller flera hundar har samma poäng, så vinner den hund som har flest placeringar i tävlingen

Poängen införtjänas enligt tabellen nedan (oberoende av klass).

Champion FIRTVA5 poäng
Skolningserkännande5 poäng
Placering 1-35 poäng
Godkänt resultat3 poäng

LYDNAD

 1. Alla hundar som är registrerade i Finland och vars ägare är medlem i Västnyländska hundförening r.f. har rätt att tävla om vandringspriset ”Årets Lydnadshund”.
 2. Vandringspriset ges för ett år framåt (tills nästa vårmöte) till ägaren av den hund som samlat flest poäng enligt bifogad poängtabell i officiella tävlingar.
 3. I tävlingen tas i beaktande de 20 bästa resultaten från Finland från det gågna året.
 4. Ifall två eller flera hundar har samma poäng, så vinner den hund som har flest placeringar i tävlingen

 Poängen införtjänas enligt tabellen nedan (oberoende av klass).

Champion TVA5 poäng
Skolningserkännande5 poäng
1:a pris5 poäng
2:a pris3 poäng
3:e pris1 poäng

BRUKSHUND

 1. Alla hundar som är registrerade i Finland och vars ägare är medlem i Västnyländska hundförening r.f. har rätt att tävla om vandringspriset ”Årets Brukshund”.
 2. Vandringspriset ges för ett år framåt (tills nästa vårmöte) till ägaren av den hund som samlat flest poäng enligt bifogad poängtabell i officiella tävlingar.
 3. I tävlingen tas i beaktande de 20 bästa resultaten från Finland från det gågna året.
 4. Ifall två eller flera hundar har samma poäng, så vinner den hund som har flest placeringar i tävlingen

Poängen införtjänas enligt tabellen nedan (oberoende av klass).

Champion KVA 5 poäng
Skolningserkännande 5 poäng
1:a pris 5 poäng
2:a pris 3 poäng
3:a pris 1 poäng
BH3 poäng

Säännöt

AGILITY

 1. Kaikki koirat, jotka on rekisteröity Suomessa ja jonka omistaja on Länsi-Uudenmaan koirayhdistys ry:n jäsen on oikeus kilpailla kiertopalkinnosta ”Vuoden Agilitykoira”
 2. Kiertopalkinto annetaan vuodeksi eteenpäin (seuraavan kevätkokoukseen) sen koiran omistajalle, joka on kerännyt eniten pisteitä virallisissa kilpailuissa liitteenä olevan pistetaulukon mukaan.
 3. Kilpailussa huomioidaan edellisen vuoden aikana Suomessa saavutetut 20 parasta tulosta.
 4. Tapauksissa, joissa kaksi tai useampi koira saavuttaa saman verran pisteitä voittaa se koira, jolla on eniten sijoituksia kilpailuissa.

Pisteitä saa seuraavanlaisesti (riippumatta luokasta)

Valioarvo5 pistettä
Luokanvaihto5 pistettä
Sijoitus kilpailussa5 pistettä
0- tulosa kilpailussa3 pistettä
Tulos kilpailussa (ei hyl)1 pistettä

NÄYTTELY

 1. Kaikki koirat, jotka on rekisteröity Suomessa ja jonka omistaja on Länsi-Uudenmaan koirayhdistys ry:n jäsen on oikeus kilpailla kiertopalkinnosta ”Vuoden Näyttelykoira”
 2. Kiertopalkinto annetaan vuodeksi eteenpäin (seuraavan kevätkokoukseen) sen koiran omistajalle, joka on kerännyt eniten pisteitä virallisissa kilpailuissa liitteenä olevan pistetaulukon mukaan.
 3. Kilpailussa huomioidaan edellisen vuoden aikana Suomessa saavutetut 10 parasta tulosta.
 4. Tapauksissa, joissa kaksi tai useampi koira saavuttaa saman verran pisteitä voittaa se koira, jolla on eniten sijoituksia kilpailuissa

Pisteitä saa seuraavanlaisesti (riippumatta luokasta)


RALLY-TOKO

 1. Kaikki koirat, jotka on rekisteröity Suomessa ja jonka omistaja on Länsi-Uudenmaan koirayhdistys ry:n jäsen on oikeus kilpailla kiertopalkinnosta ”Vuoden Rally-Tokokoira”
 2. Kiertopalkinto annetaan vuodeksi eteenpäin (seuraavan kevätkokoukseen) sen koiran omistajalle, joka on kerännyt eniten pisteitä virallisissa kilpailuissa liitteenä olevan pistetaulukon mukaan.
 3. Kilpailussa huomioidaan edellisen vuoden aikana Suomessa saavutetut 20 parasta tulosta.
 4. Tapauksissa, joissa kaksi tai useampi koira saavuttaa saman verran pisteitä voittaa se koira, jolla on eniten sijoituksia kilpailuissa.

Pisteitä saa seuraavanlaisesti (riippumatta luokasta)

Valio FIRTVA5 pistettä
Koulutustunnus5 pistettä
Sijoitus kisassa 1-35 pistettä
Hyväksytty tulos3 pistettä

TOKO

 1. Kaikki koirat, jotka on rekisteröity Suomessa ja jonka omistaja on Länsi-Uudenmaan koirayhdistys ry:n jäsen on oikeus kilpailla kiertopalkinnosta ”Vuoden Tokokoira”
 2. Kiertopalkinto annetaan vuodeksi eteenpäin (seuraavan kevätkokoukseen) sen koiran omistajalle, joka on kerännyt eniten pisteitä virallisissa kilpailuissa liitteenä olevan pistetaulukon mukaan.
 3. Kilpailussa huomioidaan edellisen vuoden aikana Suomessa saavutetut 20 parasta tulosta.
 4. Tapauksissa, joissa kaksi tai useampi koira saavuttaa saman verran pisteitä voittaa se koira, jolla on eniten sijoituksia kilpailuissa.

Pisteitä saa seuraavanlaisesti (riippumatta luokasta)

Valio TVA5 pistettä
Koulutustunnus5 pistettä
1. palkinto5 pistettä
2. palkinto3 pistettä
3. palkinto1 pistettä

PALVELUSKOIRA

 1. Kaikki koirat, jotka on rekisteröity Suomessa ja jonka omistaja on Länsi-Uudenmaan koirayhdistys ry:n jäsen on oikeus kilpailla kiertopalkinnosta ”Vuoden Palveluskoirakoira ”
 2. Kiertopalkinto annetaan vuodeksi eteenpäin (seuraavan kevätkokoukseen) sen koiran omistajalle, joka on kerännyt eniten pisteitä virallisissa kilpailuissa liitteenä olevan pistetaulukon mukaan.
 3. Kilpailussa huomioidaan edellisen vuoden aikana Suomessa saavutetut 20 parasta tulosta.
 4. Tapauksissa, joissa kaksi tai useampi koira saavuttaa saman verran pisteitä voittaa se koira, jolla on eniten sijoituksia kilpailuissa.

Pisteitä saa seuraavanlaisesti (riippumatta luokasta)

Valio KVA 5 pistettä
Koulutustunnus 5 pistettä
1.palkinto 5 pistettä
2.palkinto 3 pistettä
3.palkinto 1 pistettä
BH 3 pistettä